Menu

Dalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel

Úvod

Inovativní využití kulturní památky Dalešického pivovaru spočívá v modernizaci stávající prohlídkové trasy pivovaru, za použití interaktivních multimediálních prvků, a oživení areálu pivovaru díky kulturním a vzdělávacím akcím souvisejících s pivovarnictvím, tradicemi a zvyky.

Zobrazit virtuální prohlídku muzeaAktuality


Nejenom pan správce je pivovaru pán (23. 3. 2024)

V rámci projektu jsme zopakovali také další úspěšnou akci s názvem „Nejen pan správce je pivovaru pán,“ která i tentokrát, stejně jako v předchozích případech, přilákala velký počet návštěvníků. Herci z divadelního spolku DUSOT představili divácky úspěšné scénky, v nichž představili netradičním způsobem řemesla, která jsou spjata s pivovarnictvím. I tentokrát tato událost přilákala spoustu zájemců, kteří v areálu Pivovaru Dalešice příjemně strávili den, a to i přes nečekaně chladné počasí.

celý článek

Den piva (1. 3. 2024)

Již podruhé během realizace projektu si v rámci akcí pro veřejnost Pivovar Dalešice připravil oslava tzv. Dne piva. Stejně jako při první akci přiblížili pořadatelé návštěvníkům tradice spojené s pivovarnictvím a poodhalili také pozadí svátku piva, který je na Islandu slaven od roku 1989, na „počest“ zrušení prohibice na Islandu. Při oslavách svátku přímo na Islandu se vypijí litry piva, místní slaví v barech, restauracích a pivo teče proudem.

celý článek

Rozsvěcení vánočního stromu (3. 12. 2023)

Dne 3. 12. se v pivovaru v Dalešicích uskutečnilo tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Tentokrát byla předvánoční atmosféra umocněna čerstvou nadílkou sněhu, který dokreslil jedinečnost příchodu adventního času. Napadený sníh poskytl prostor mimo jiné pro spontánní radovánky dětí, které na akci spolu s rodiči dorazily.

celý článek

Odborná konference: Udržitelný život památek: využití nemovitých kulturních památek, jejich propagace, podnikání a financování jejich života (2. 11. 2023)

Tematická konference určená pro odbornou veřejnost z oblasti správy kulturních památek, muzejnictví a souvisejících oborů byla pořádána v souladu s cíli projektu, a to informovat danou cílovou skupinu o možnostech využití kulturních památek inovativním a udržitelným způsobem, s důrazem na témata vztahující se k rozvoji a provozování kulturní památky a propagaci kulturní památky v ČR a v zahraničí.

celý článek

Zapomenutá řemesla (14. 10. 2023)

Na akci „Nejen pan správce je pivovaru pán“ dne 14. 10. 2023 navázala i tentokrát připomínka zapomenutých řemesel. Připravili jsme bohatý program pro všechny věkové kategorie. Pro děti byla vytvořena stezka s několika stanovišti, kde si mohly ověřit své znalosti o daných řemeslech, po dokončení úkolůzískaly malý dáreček v podobě dřevěné skládanky.

celý článek

Nejenom pan správce je pivovaru pán (14. 10. 2023)

Dne 14. 10. 2023 měli návštěvníci Dalešického pivovaru již po několikáté možnost podívat se na místa, kde se za běžných okolností a provozu nedostanou. Akce pod názvem „Nejenom pan správce, je pivovarů pán”se těšila opět velkému zájmu a obsadila všechna volná místa s kapacitou 20 účastníku na prohlídku. Některé prohlídky pojmuly až 25 návštěvníků.

celý článek

Hrabalovská noc (26. 8. 2023)

Po roce opět v pivovaru v Dalešicích „zařval strýc Pepin“, jelikož se uskutečnila oblíbená akce s názvem „Hrabalovská noc“, která se konala v rámci projektu podpořeného z Fondů EHP a Norska. V tento den se návštěvníci již pravidelně na chvíli ocitnou v legendárním filmu Postřižiny, zejména díky hraným scénkám ztvárněným herci divadelního spolku D.U.S.O.T. při Sokolu Dalešice.

celý článek

Dalešický pivovar slavnostně otevřel inovovanou prohlídkovou trasu pivovarského muzea (9. 6. 2023)

Dne 9. června 2023 byla slavnostně otevřena inovovaná multimediální prohlídková trasa pivovarského muzea. Projekt s názvem „Dalešický pivovar – místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel“ je realizován od června 2022 ve spolupráci s islandským partnerem „Akureyri Industry Museum“ za podpory Fondů EHP/Norska. Slavnostní otevření se zúčastnili zástupci Dalešického pivovaru ...

celý článek

Oživlá zapomenutá řemesla (13. 5. 2023)

Na prohlídky stejně jako na podzim minulého roku navázala akce „Oživlá zapomenutá řemesla,“ kde byla příchozím představena tradiční, pro mnohé již neznámá, řemesla pomocí přímých ukázek jejich činnosti a tvorby. Tentokrát jsme oživili přehlídku řemesel o písmomalířství. Písmomalířka návštěvníkům názorně ukázala, jak se v dřívějších dobách vedly záznamy, např. varní listy v pivovaru.

celý článek

Nejenom pan správce je pivovaru pán (13. 5. 2023)

Již podruhé se konala akce „Nejen pan správce je pivovaru pán,“ která i tentokrát, stejně jako v měsíci říjnu, přilákala velký počet návštěvníků. Herci z divadelního spolku DUSOT představili vtipným a zároveň poučným způsobem řemesla, která jsou spjata s pivovarnictvím. Akce byla i na podruhé velmi úspěšná, dokonce tak, že téměř u všech prohlídek byla překročena maximální kapacita 20 návštěvníků na jednu prohlídku.

celý článek

Velikonoce (1. 4. 2023)

Týden před Velikonocemi jsme si pro návštěvníky připravili program, který byl zaměřen na představení rozdílů ve slavení Velikonočních svátků v Česku a na Islandu. Program byl koncipován tak, aby ukázal základní zvyky a charakter těchto svátků. Zatímco u nás se dodržují křesťanské i pohanské tradice, na Islandu pojímají tento svátek civilněji. Lidé se vzájemně navštěvují v rámci rodin, nechybí odpočinek a pobyt v přírodě.

celý článek

EVENTFEST, Praha (21. 3. 2023)

Zástupci Dalešického pivovaru se dne 21.3. účastnili veletrhu „EVENTFEST,“ zaměřeného na aktuální event marketingová témata. Akce se konala v Cubex Centru Praha a Konferenčním centru City. Dalešický pivovar na svém stánku prezentoval možnosti využití prostor pivovaru k event turistice. V souladu se záměrem projektu a cíli příslušné výzvy Fondů EHP/Norska - Programu Kultura jsme se zaměřili tematicky také na ...

celý článek

Den piva (3. 3. 2023)

Další v řadě akcí, kterou si Dalešický pivovar v rámci projektu připravil pro veřejnost, byla oslava tzv. Dne piva. Cílem akce bylo přiblížit českým návštěvníkům, proč a jak se tento svátek slaví na Islandu. Den piva je islandským svátkem, který byl zaveden v roce 1989, tedy roce, kdy byla na Islandu zrušena prohibice. Každým rokem v tento den při slavení tečou litry piva proudem, Islanďané putují místními bary a hospodami, se záměrem vypít co nejvíce piva.

celý článek

Masopust a „Koblížkový den“ v Dalešickém pivovaru (4. 2. 2023)

Další z akcí pořádaných v rámci projektu podpořeného z fondů EHP a Norska v souvislosti s prezentací českých a islandských tradic a zvyků, byla oslava Masopustu a „Koblížkového dne“. Koblížkový den patří k islandským tradičním svátkům, který se slaví sedm týdnů před Velikonocemi. Akce se tak propojila s Masopustní veselicí, jež se v Dalešicích, i prostorách pivovaru, které bývají jednou ze zastávek průvodu, koná pravidelně díky místním hasičům.

celý článek

Rozsvěcení vánočního stromu – tradičně i netradičně (27. 11. 2022)

V rámci projektu podpořeného z Fondů EHP a Norska připravil Dalešický pivovar ve spolupráci se svými projektovými partnery, spolkem DUSOT a Industry Museum Akureyri slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v areálu pivovaru s podtitulem „Vánoční atmosféra tradičně i netradičně.“ Cílem bylo představit nejen tradiční zvyky obou zemí v čase adventním, ale také přiblížit návštěvníkům tradiční vánoční pokrmy dalekého Islandu.

celý článek

Vyhlášení vítěze výběrového řízení (25. 10. 2022)

Dne 25.10. 2022 zasedla výběrová komise pro výběr realizátora prohlídkového okruhu Dalešického pivovaru v rámci výběrového řízení – Multimediální expozice. Vítězem a realizátorem expozice je firma Spectrum Brands s.r.o., která má zkušenosti s realizací multimediálních expozic jako např. expozice Muzea – památníku Holocaustu v Hodoníně, národního pavilonu Slovenska na EXPO 2020 v Dubaji. Realizace bude zahájena začátkem roku 2023. Zpřístupnění veřejnosti se předpokládá na jaře roku 2023.

link

Návštěva zástupců islandského partnera Industry Museum Akureyri (13. - 16. 10. 2022)

Představitelé Dalešického pivovaru přivítali zástupkyně islandského Industry Museum Akureyri, které je jeho projektovým partnerem. Kolegyně se v rámci předávání zkušeností a dobré praxe zúčastnily příprav na akce, konané v sobotu 15.10. „Nejenom pan správce je pivovaru pán“ (oživlé prohlídky) a expozice Oživlých řemesel, kde byly využity i informace a materiály, které za své muzeum Pivovaru Dalešice poskytly.

celý článek

Nejenom pan správce je pivovaru pán - Oživlé prohlídky pivovaru přibližující pivovarské řemeslo (15. 10. 2022)

Během sobotního dne zorganizoval Pivovar Dalešiceve spolupráci s projektovým partnerem, divadelním spolkem D.U.S.O.T. celkem 5 prohlídek pivovaru ve skupinkách po cca 20 lidech. Podle anketních otázek, položených účastníkům, do Dalešic zavítali lidé z blízkého okolí, překvapením však byla i účast ze vzdálenějších míst jako např. Moravskoslezského, Zlínského kraje a Prahy. Informace o této netypické prohlídce byly předem anoncovány prostřednictvím sociálních medií, cestou letáčků či přímým pozváním.

celý článek

Oživlá zapomenutá řemesla (15. 10. 2022)

Současně s programem oživlých prohlídek měli návštěvníci možnost seznámit se, či dokonce vyzkoušet si další již zapomenutá či postupně zanikající řemesla, a to bednář, kolář, kovář, rakvář. Představení těchto profesí proběhlo formou zapojení skutečných nositelů daného řemesla jako v případě bednáře nebo kovářů, kteří přijeli ze Střední odborné školy z Moravských Budějovic. Další profese jak např. kolář, rakvář byly představeny mladými herci.

celý článek

Hrabalovská noc (5. 8. 2022)

Na zahajovací konferenci volně navázal program Hrabalovské noci, představující scénky z filmu Postřižiny, který je neoddělitelně spjats prostory Dalešického pivovaru. K oživení této akce došlo právě díky podpoře z EHP a Norských fondů, a to po dvou letech.

celý článek

Zahajovací konference (5. 8. 2022)

Dne 5. 8. 2022 proběhla zahajovací konference, kterou oficiálně odstartoval projekt „Dalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel“. Konference se zúčastnili zástupci cílových skupin z řad široké veřejnosti a neziskového sektoru, jimž byla tato konference určena.

celý článekKalendář akcíNezapomeňte si zapsat do svých diářů ...

Březen 2024

  • Den piva (1. 3. 2024)
  • Nejenom pan správce je pivovaru pán (23. 3. 2024)

Prosinec 2023

Listopad 2023

  • Odborná konference: Udržitelný život památek: využití nemovitých kulturních památek, jejich propagace, podnikání a financování jejich života (2. 11. 2023)   více informací

Říjen 2023

Srpen 2023

  • Návštěva zástupců Dalešického pivovaru u islandského partnera „Industry Museum Akureyri (11. - 17. 8. 2023)   více informací
  • Hrabalovská noc (26. 8. 2023)   více informací

Červen 2023

  • Tisková konference ke slavnostnímu otevření multimediální expozice muzea (9. 6. 2023)   více informací

Květen 2023

Duben 2023

Březen 2023

Únor 2023

Listopad - prosinec 2022

Říjen 2022

  • Oživlá zapomenutá řemesla (15. 10. 2022)  
   Živá představení přibližující návštěvníkům stará řemesla spojená s pivovarnictvím v proměnách času. Návštěvníci si také mohou některá řemesla vyzkoušet a zažít tak neopakovatelnou zkušenost při provádění některých řemesel, která postupně zanikají.   více informací  /  napsali o nás
  • Nejenom pan správce je pivovarů pán (15. 10. 2022)  
   Maratón speciálních prohlídek a divadelních vstupů v dobových oblecích.   více informací  /  napsali o nás

Srpen 2022